CONTACT

Nhà máy tại Hải Dương: Công ty TNHH Youngjin Vina Flex Việt Nam

Xã Đồng Lạc, Huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Factory at Hai Duong: Dong Lac Commune, Nam Sach District, Hai Duong Province
Tel: 0220.3751.866   Fax: 0220.3751.998  Email: youngjinvinaflex.com
Mr. Im Chae Hoon Tel: 0902.015.766  Email: im.ch@yjflex.com
Mr. Won YoungIL Tel: 0936.901.366 Email: won.yi@yjflex.com
Ms. Vũ Thị Thùy Dung Tel: 0394.003.668 Email:vthuydung121097@gmail.com
     
     
Phòng kinh doanh (tại Tòa nhà N1AB, Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân,Hà Nội)
Sales Department at N1AB Building, Trung Hoa Nhan Chinh, Thanh Xuan District, Ha Noi
Mr. Phạm Minh Dương Tel: 0946.137.755 Email: duongphm1975@gmail.com

Please send us email